Sky-Watcher Skyhawk 114 / 1145P Parabolic Newtonian telescope

Presenteras av Robert J Dalby FRAS. Producerad av ARB Media Productions.

Denna video återges med tillstånd från Astronomy and Nature TV. All upphovsrätt kvarstår hos den ovanstående ursprungliga skaparen.

Comments

 Write a comment

*

Do you like our videos?
Do you want to see more like that?

Please click below to support us on Facebook!